MENU

3. Memproses dan meluluskan permohonan lesen perniagaan dalam tempoh masa 7 bekerja (tidak kritikal) dan 45 hari bekerja (kritikal) dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan diluluskan oleh jabatan-jabatan yang berkaitan.