MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIK BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2014

1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam masa 7 hari bekerja.