MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIK BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2018

1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

Bulan Jumlah Aduan Awam Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari 8 8 100%
Februari 8 8 100%
Mac 4 4 100%
April 9 9 100%
Mei - - 100%
Jun 6 4 66.6%
Julai 6 4 66.6%
Ogos 7 5 76.42%
September 10 10 100%
Oktober 5 4 80%
November 7 6 85.7%
Disember 8 6 75%

 

2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam masa 7 hari bekerja.

Bulan Jumlah Kes Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai 1 1 100%
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      
       
       

 

3. Memproses dan meluluskan permohonan lesen perniagaan dalam tempoh masa 14 bekerja (tidak kritikal) dan 45 hari bekerja (kritikal) dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan diluluskan oleh jabatan-jabatan yang berkaitan.

Jenis Lesen

Bulan

Bilangan Permohonan

Bilangan Yang Telah Diluluskan

Peratusan Bilangan Lesen Yang Telah Dikeluarkan

Perniagaan Tidak Kritikal

Januari 45 45 100%
Februari 10 10 100%
Mac 11 11 100%
April 9 9 100%
Mei 1 1 100%
Jun 3 3 100%
Julai 7 7 100%
Ogos 10 10 100%
September 3 3 100%
Oktober 5 5 100%
November      
Disember      

Perniagaan Kritikal

Januari - - -
Februari 3 3 100%
Mac 1 1 100%
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

Promosi

Januari 1 1 100%
Februari 2 2 100%
Mac 1 1 100%
April 3 3 100%
Mei 5 5 100%
Jun 3 3 100%
Julai - - -
Ogos - - -
September 2 2 100%
Oktober 3 3 100%
November      
Disember      

Ekspo

Januari 2 2 100%
Februari 1 1 100%
Mac 1 1 100%
April - - -
Mei 1 1 100%
Jun 1 1 100%
Julai - - -
Ogos 1 1 100%
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

 

4. Memproses dan meluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja permohonan lesen perniagaan pasar malam, pasar sehari dan Pasar Ramadhan.

Kategori Lesen

Bulan

Permohonan Diterima

Permohonan Diproses

Peratusan Permohonan Diproses

Lesen Pasar Malam / Sehari

Januari 270 270 100%
Februari 140 140 100%
Mac 259 259 100%
April 160 160 100%
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

Lesen Pasar Ramadhan

Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei 121 121 100%
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

 

5. Memproses permohonan Pindah Milik Pegangan dalam tempoh 1 hari bekerja.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari 5 5 100%
Februari 7 7 100%
Mac 7 7 100%
April 16 16 100%
Mei 51 51 100%
Jun 62 62 100%
Julai 25 25 100%
Ogos 19 19 100%
September 30 30 100%
Oktober 4 4 100%
November      
Disember      

 

6. Memproses permohonan Permohonan Serentak / Kebenaran Merancang dalam tempoh 108 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Permohonan Serentak

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -
April - - -
Mei - - -

Jun

- - -
Julai 1 1(100%) -
Ogos 1 1(100%) -
September 2 2(100%) -
Oktober - - -
November      
Disember      

Kebenaran Merancang

Januari

2 2(100%) -

Februari

1 1(100%) -

Mac

1 1(100%) -
April 4 4(100%) -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos 3 3(100%) -
September - - -
Oktober 1 1(100%) -
November      
Disember      

 

7. Memproses permohonan Pelan Bangunan / Tambahan dan Pindaan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Kerja Kecil Bangunan dalam tempoh 69 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

 Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Pelan Bangunan

Januari

1 1(100%) -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai 5 5(100%) -
Ogos 1 1(100%) -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

Pelan Bangunan

(Tambahan)

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September 3 3(100%) -
Oktober 1 1(100%) -
November      
Disember      

Permit Bangunan Sementara

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai 2 2(100%) -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

Kerja Kecil Bangunan

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos 3 3(100%) -
September 1 1(100%) -
Oktober - - -
November      
Disember      

 

8. Memproses permohonan dan kelulusan Pelan Kejuruteraan dalam tempoh 80 hari.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

 

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIK BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2017

1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

Bulan Jumlah Aduan Awam Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari 7 7 100%
Februari 6 6 100%
Mac 8 8 100%
April 3 3 100%
Mei 5 4 80%
Jun 2 2 100%
Julai 5 4 80%
Ogos 1 1 100%
September - - -
Oktober 6 6 100%
November 5 4 80%
Disember 5 4 80%

 

2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam masa 7 hari bekerja.

Bulan Jumlah Kes Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei 1 1 100%
Jun - - -
Julai - - -
Ogos 2 2 100%
September 1 1 100%
Oktober - - -
November 1 1 100%
Disember - - -

 

3. Memproses dan meluluskan permohonan lesen perniagaan dalam tempoh masa 14 bekerja (tidak kritikal) dan 45 hari bekerja (kritikal) dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan diluluskan oleh jabatan-jabatan yang berkaitan.

Jenis Lesen

Bulan

Bilangan Permohonan

Bilangan Yang Telah Diluluskan

Peratusan Bilangan Lesen Yang Telah Dikeluarkan

Perniagaan Tidak Kritikal

Januari 9 9 100%
Februari 12 12 100%
Mac 3 3 100%
April 3 3 100%
Mei 6 6 100%
Jun 3 3 100%
Julai 5 5 100%
Ogos 5 5 100%
September 4 4 100%
Oktober 2 2 100%
November 2 2 100%
Disember - - -

Perniagaan Kritikal

Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

Promosi

Januari 2 2 100%
Februari 1 1 100%
Mac 1 1 100%
April 2 2 100%
Mei 2 2 100%
Jun 3 3 100%
Julai 2 2 100%
Ogos - - -
September 1 1 100%
Oktober - - -
November 1 1 100%
Disember 2 2 100%

Ekspo

Januari 4 4 100%
Februari 2 2 100%
Mac - - -
April 2 2 100%
Mei 2 2 100%
Jun 1 1 100%
Julai 1 1 100%
Ogos 1 1 100%
September 1 1 100%
Oktober 1 1 100%
November - - -
Disember 3 3 100%

 

4. Memproses dan meluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja permohonan lesen perniagaan pasar malam, pasar sehari dan Pasar Ramadhan.

Kategori Lesen

Bulan

Permohonan Diterima

Permohonan Diproses

Peratusan Permohonan Diproses

Lesen Pasar Malam / Sehari

Januari 214 214 100%
Februari 237 237 100%
Mac 306 306 100%
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

Lesen Pasar Ramadhan

Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei 164 164 100%
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

 

5. Memproses permohonan Pindah Milik Pegangan dalam tempoh 1 hari bekerja.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari 3 3 100%
Februari 5 5 100%
Mac 6 6 100%
April 1 1 100%
Mei 2 2 100%
Jun 3 3 100%
Julai 2 2 100%
Ogos 2 2 100%
September 122 122 100%
Oktober 8 8 100%
November 16 16 100%
Disember 5 5 100%

 

6. Memproses permohonan Permohonan Serentak / Kebenaran Merancang dalam tempoh 108 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Permohonan Serentak

Januari

- - -

Februari

2 2 (100%) -

Mac

- - -
April 1 1(100%) -
Mei - - -

Jun

- - -
Julai 1 1(100%) -
Ogos - - -
September 1 1(100%) -
Oktober 2 2(100%)-  
November - - -
Disember 3 3(100%) -

Kebenaran Merancang

Januari

1 1 (100%) -

Februari

- - -

Mac

- - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos 3 3(100%) -
September 1 1(100%) -
Oktober 3 3(100%) 3
November - - -
Disember - - -

 

7. Memproses permohonan Pelan Bangunan / Tambahan dan Pindaan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Kerja Kecil Bangunan dalam tempoh 69 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

 Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Pelan Bangunan

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September 1 - 1(100%)
Oktober 3 1(33%) 2(67%)
November - - -
Disember - - -

Pelan Bangunan

(Tambahan)

Januari

2 2(100%) -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November 1 1(100%) -
Disember 1 1(100%) -

Permit Bangunan Sementara

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

1 1(100%) -
Mei 1 1(100%) -
Jun 1 - 1(100%)
Julai - - -
Ogos - - -
September 1 1(100%) -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

Kerja Kecil Bangunan

Januari

- - -

Februari

3 3(100%) -

Mac

2 2(100%) -
April 2 2(100%) -
Mei 1 1(100%) -
Jun - - -
Julai 3 3(100%) -
Ogos - - -
September 1 1(100%) -
Oktober 3 3(100%) -
November 1 1(100%) -
Disember 1 1(100%) -

 

8. Memproses permohonan dan kelulusan Pelan Kejuruteraan dalam tempoh 80 hari.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November 2 1 100%
Disember - - -

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIK BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2016

1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

Bulan Jumlah Aduan Awam Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari 4 2 50%
Februari 2 1 50%
Mac 1 1 100%
April 4 4 100%
Mei 2 2 100%
Jun 4 4 100%
Julai 2 2 100%
Ogos 7 7 100%
September 1 1 100%
Oktober 6 6 100%
November 4 4 100%
Disember - - -

 

2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam masa 7 hari bekerja.

Bulan Jumlah Kes Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari 1 1 100%
Februari 1 1 100%
Mac 1 1 100%
April 0 0 100%
Mei 0 0 100%
Jun 0 0 100%
Julai 0 0 100%
Ogos 0 0 100%
September 0 0 100%
Oktober 1 1 100%
November 0 0 100%
Disember - - -

 

3. Memproses dan meluluskan permohonan lesen perniagaan dalam tempoh masa 14 bekerja (tidak kritikal) dan 45 hari bekerja (kritikal) dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan diluluskan oleh jabatan-jabatan yang berkaitan.

Jenis Lesen

Bulan

Bilangan Permohonan

Bilangan Yang Telah Diluluskan

Peratusan Bilangan Lesen Yang Telah Dikeluarkan

Perniagaan Tidak Kritikal

Januari 11 11 100%
Februari 10 10 100%
Mac 11 11 100%
April 18 18 100%
Mei 11 11 100%
Jun 2 2 100%
Julai 3 3 100%
Ogos 3 3 100%
September 2 2 100%
Oktober 9 9 100%
November 2 2 100%
Disember - - -

Perniagaan Kritikal

Januari 0 0 100%
Februari 1 0 0%
Mac 1 0 0%
April 0 0 0%
Mei 0 0 0%
Jun 0 0 0%
Julai 0 0 0%
Ogos 0 0 0%
September 0 0 0%
Oktober 0 0 0%
November 0 0 0%
Disember - - -

Promosi

Januari 1 1 100%
Februari 1 1 100%
Mac 1 1 100%
April 0 0 0%
Mei 3 3 100%
Jun 5 5 100%
Julai 2 2 100%
Ogos 1 1 100%
September 1 1 100%
Oktober 2 2 100%
November 2 2 100%
Disember - - -

Ekspo

Januari 2 2 100%
Februari 2 2 100%
Mac 1 1 100%
April 0 0 0%
Mei 1 1 100%
Jun 0 0 0%
Julai 2 2 100%
Ogos 1 1 100%
September 1 1 100%
Oktober 0 0 0%
November 1 1 100%
Disember - - -

 

4. Memproses dan meluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja permohonan lesen perniagaan pasar malam, pasar sehari dan Pasar Ramadhan.

Kategori Lesen

Bulan

Permohonan Diterima

Permohonan Diproses

Peratusan Permohonan Diproses

Lesen Pasar Malam / Sehari

Januari 0 0 0%
Februari 47 47 100%
Mac 0 0 0%
April 0 0 0%
Mei 0 0 0%
Jun 108 108 100%
Julai 0 0 0%
Ogos 0 0 0%
September 0 0 0%
Oktober 0 0 0%
November 0 0 0%
Disember - - -

Lesen Pasar Ramadhan

Januari 0 0 0%
Februari 0 0 0%
Mac 0 0 0%
April 0 0 0%
Mei 0 0 0%
Jun 154 154 100%
Julai 0 0 0%
Ogos 0 0 0%
September 0 0 0%
Oktober 0 0 0%
November 0 0 0%
Disember - - -

 

5. Memproses permohonan Pindah Milik Pegangan dalam tempoh 1 hari bekerja.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari 3 3 100%
Februari 0 0 0%
Mac 1 1 100%
April 1 1 100%
Mei 1 1 100%
Jun 1 1 100%
Julai 2 2 100%
Ogos 0 0 0%
September 0 0 0%
Oktober 1 1 100%
November 0 0 0%
Disember - - -

 

6. Memproses permohonan Permohonan Serentak / Kebenaran Merancang dalam tempoh 108 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Permohonan Serentak

Januari

3 3 (100%) 0

Februari

1 1 (100%) 0

Mac

3 3(100%) 0
April 1 0(0%) 0
Mei 0 0 0

Jun

1 1(100%) 0
Julai 0 0 0
Ogos 1 1(100%) 0
September 1 1(100%) 0
Oktober 1 1(100%) 0
November 0 0 0
Disember - - -

Kebenaran Merancang

Januari

1 1 (100%) 0

Februari

0 0 0

Mac

0 0 0
April 0 0 0
Mei 1 0 0
Jun 0 0 0
Julai 0 0 0
Ogos 2 2(100%) 0
September 2 0 0
Oktober 2 0 0
November 0 0 0
Disember - - -

 

7. Memproses permohonan Pelan Bangunan / Tambahan dan Pindaan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Kerja Kecil Bangunan dalam tempoh 69 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

 Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Pelan Bangunan

Januari

1 1 (100%) -

Februari

1 1 (100%) -

Mac

     

April

     
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September 3    
Oktober 2    
November      
Disember - - -

Pelan Bangunan

(Tambahan)

Januari

- - -

Februari

4 2 (50%) -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

Permit Bangunan Sementara

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember 1 - -

Kerja Kecil Bangunan

Januari

5 5 (100%) -

Februari

- - -

Mac

- - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

 

8. Memproses permohonan dan kelulusan Pelan Kejuruteraan dalam tempoh 80 hari.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari 1 1 100%
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIK BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2015

1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam masa 7 hari bekerja.