MENU

Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Daerah Sik telahpun menukar nombor telefon mulai 1 April 2015. Sebarang urusan bolehlah menghubungi nombor telefon baru MDS iaitu 04-4676000.