MENU

Tempoh 7 hari dalam memberi kelulusan terhadap permohonan pelan bangunan bagi rumah sesebuah. (Tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan).

Klik sini untuk Carta Alir Kertas Kerja Rumah Sesebuah.