MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIK BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2019

1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

Bulan Jumlah Aduan Awam Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari 13 13 100%
Februari 10 10 100%
Mac 5 5 100%
April 6 6 100%
Mei 7 7 100%
Jun 6 6 100%
Julai 7 7 100%
Ogos 7 7 100%
September 3 3 100%
Oktober 10 10 100%
November 15 15 100%
Disember 7 7 100%

 

2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam masa 7 hari bekerja.

Bulan Jumlah Kes Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai 1 1 100%
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      
       
       

 

3. Memproses dan meluluskan permohonan lesen perniagaan dalam tempoh masa 14 bekerja (tidak kritikal) dan 45 hari bekerja (kritikal) dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan diluluskan oleh jabatan-jabatan yang berkaitan.

Jenis Lesen

Bulan

Bilangan Permohonan

Bilangan Yang Telah Diluluskan

Peratusan Bilangan Lesen Yang Telah Dikeluarkan

Perniagaan Tidak Kritikal

Januari 45 45 100%
Februari 10 10 100%
Mac 11 11 100%
April 9 9 100%
Mei 1 1 100%
Jun 3 3 100%
Julai 7 7 100%
Ogos 10 10 100%
September 3 3 100%
Oktober 5 5 100%
November      
Disember      

Perniagaan Kritikal

Januari - - -
Februari 3 3 100%
Mac 1 1 100%
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

Promosi

Januari 1 1 100%
Februari 2 2 100%
Mac 1 1 100%
April 3 3 100%
Mei 5 5 100%
Jun 3 3 100%
Julai - - -
Ogos - - -
September 2 2 100%
Oktober 3 3 100%
November      
Disember      

Ekspo

Januari 2 2 100%
Februari 1 1 100%
Mac 1 1 100%
April - - -
Mei 1 1 100%
Jun 1 1 100%
Julai - - -
Ogos 1 1 100%
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

 

4. Memproses dan meluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja permohonan lesen perniagaan pasar malam, pasar sehari dan Pasar Ramadhan.

Kategori Lesen

Bulan

Permohonan Diterima

Permohonan Diproses

Peratusan Permohonan Diproses

Lesen Pasar Malam / Sehari

Januari 270 270 100%
Februari 140 140 100%
Mac 259 259 100%
April 160 160 100%
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

Lesen Pasar Ramadhan

Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei 121 121 100%
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

 

5. Memproses permohonan Pindah Milik Pegangan dalam tempoh 1 hari bekerja.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari 5 5 100%
Februari 7 7 100%
Mac 7 7 100%
April 16 16 100%
Mei 51 51 100%
Jun 62 62 100%
Julai 25 25 100%
Ogos 19 19 100%
September 30 30 100%
Oktober 4 4 100%
November      
Disember      

 

6. Memproses permohonan Permohonan Serentak / Kebenaran Merancang dalam tempoh 108 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Permohonan Serentak

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -
April - - -
Mei - - -

Jun

- - -
Julai 1 1(100%) -
Ogos 1 1(100%) -
September 2 2(100%) -
Oktober - - -
November      
Disember      

Kebenaran Merancang

Januari

2 2(100%) -

Februari

1 1(100%) -

Mac

1 1(100%) -
April 4 4(100%) -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos 3 3(100%) -
September - - -
Oktober 1 1(100%) -
November      
Disember      

 

7. Memproses permohonan Pelan Bangunan / Tambahan dan Pindaan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Kerja Kecil Bangunan dalam tempoh 69 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

 Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Pelan Bangunan

Januari

1 1(100%) -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai 5 5(100%) -
Ogos 1 1(100%) -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

Pelan Bangunan

(Tambahan)

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September 3 3(100%) -
Oktober 1 1(100%) -
November      
Disember      

Permit Bangunan Sementara

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai 2 2(100%) -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November      
Disember      

Kerja Kecil Bangunan

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos 3 3(100%) -
September 1 1(100%) -
Oktober - - -
November      
Disember      

 

8. Memproses permohonan dan kelulusan Pelan Kejuruteraan dalam tempoh 80 hari.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember